Pojęcie obiektów liniowych

Prawo budowlane w Polsce reguluje bardzo wiele różnych elementów, co do których wiele osób nie ma większego pojęcia, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Między innymi takim elementem, który jest opisany w prawie są obiekty liniowe. Jeśli takie pojęcie przedstawimy przeciętnej osobie na ulicy to pewnie nie będzie w stanie go wyjaśnić, a tak naprawdę jest to zagadnienie, które bezpośrednio odnosi się do tego co na każdym kroku nas otacza. Jeśli chodzi o obiekty liniowe są to specyficzne obiekty budowlane, których elementem charakterystycznym jest ich długość. Z tego względu są one specjalnie przez prawo definiowane i pojawiają się w stosunku do nich pewne istotne kwestie, które decydują o ich klasyfikowaniu. Miedzy innymi podkreślić musimy fakt, że obiekty liniowe nie podlegają np. takim wymogom jak umieszczenie tablicy informacyjnej.

Jakie obiekty należą do liniowych?

Warto więc nieco bliżej zainteresować się tym tematem i tak naprawdę zobaczyć, co takiego zalicza się do obiektów liniowych. W tym gronie jak można przypuszczać po przedstawionej definicji znajdują się oczywiście takie elementy jak drogi, linie kolejowe. Jednak jako obiekty liniowe w prawie budowlanym klasyfikowane są również takie elementy jak: rurociąg, wodociąg, ciepłociąg, kanał, gazociąg, linie energetyczne czy wały przeciwpowodziowe. Przy analizie i ocenie poszczególnych obiektów należy brać pod uwagę czy dany obiekt rozciąga się w pewnej długości. Jeśli taka sytuacja ma miejsce jest to właśnie podstawą do ewentualnego klasyfikowania obiektu jako liniowego.

Udostępnij: