Geodeta – specjalista od pomiarów terenu i budynków

Każda budowa wymaga współpracy z geodetą. To specjalista, który odpowiedzialny jest za wytyczenie granic działki, na której planowany jest budynek. W trakcie budowy również wymagana jest obecność geodety. Jednak główny obszar działalności geodety Kraków, Warszawa czy z każdej innej miejscowości jest precyzyjny pomiar gruntu. Geodetę można najczęściej spotkać na placach budowy domów prywatnych i instytucji publicznych, podczas wytyczania dróg i chodników, mostów. Projektanci domów opierają się na mapach geodezyjnych. Żadna budowa nie może się rozpocząć i zakończyć bez obecności geodety. Geodeta dokonuje kontroli przed każdym oddaniem inwestycji do użytku.

Z usług geodety korzysta się już na etapie wyboru i zakupu działki pod budowę. Sprawdzi on dokładnie za pomocą specjalistycznego sprzętu, czy granice działki wytyczone są prawidłowo. Jeżeli stwierdzi jakieś uchybienie w planie, naniesie korektę i sporządzi nową mapę nieruchomości. Kupujący działkę będzie miał pewność, że pomiar jest rzetelny. Z pomocy geodety korzysta się nie tylko podczas zakupu gruntu pod budowę, ale również podczas projektowania i budowy ogrodzenia wokół domu czy posiadłości. Bez geodety nie obejdzie się również osoba, która wytycza budynek na swojej działce. Jego wytyczenie musi być zgodne z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego w danej miejscowości czy dzielnicy miasta.

Udostępnij: