Mapa geodezyjna

Mapa geodezyjna jest to dokument, w którym zawarte są dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacje o uzbrojeniu terenu, jego zagospodarowaniu, czy ukształtowaniu. Mapa geodezyjna opracowywana jest na podstawie mapy zasadniczej. Ta jednak często jest materiałem archiwalnym, który nie jest na bieżąco aktualizowany. Mapę zasadniczą dla działki możemy otrzymać w wydziale geodezji i katastru w starostwie powiatowym regionu, pod który podlega dany teren.

Do czego potrzebna jest mapa geodezyjna

Mapę geodezyjną sporządza uprawniony geodeta. Uaktualnia on mapę zasadniczą o istniejące przyłącza, budynki, linie zabudowy, granice działki, osie dróg, tereny zielone itd. które na niej nie występują, a znajdują się w terenie. Geodeta wkreśla również podstawowe wymiary z badań terenowych. Następnie składa taką dokumentację do urzędu, który po rozpatrzeniu wydaje tak zwaną mapę do celów projektowych, czyli najbardziej aktualnie przedstawioną wersję terenu. Mapa zostaje opatrzona odpowiednią pieczęcią, danymi inwestora oraz geodety wykonującego pomiary, wraz z jego uprawnieniami i staje się dokumentem formalnym. 

To właśnie na podstawie mapy geodezyjnej architekt rysuje projekt zagospodarowania terenu, który potrzebny jest do wystąpienia o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, czy podział nieruchomości na mniejsze działki. 

Udostępnij: